Choisis ton Joojoo

BALLOO

Je choisis mon joojoo

DOONUTS

Je choisis mon joojoo

à assembler

2 en 1 : Les JOOJOO à œillet peuvent s’utiliser seul ou avec la canne à pêche

Canne à pêche

Je choisis mon joojoo

+

GRELOO

Je choisis mon joojoo

TOODOO

Je choisis mon joojoo

PLUMOO

Je choisis mon joojoo

JOOJOO ALÉATOIRE